Bệnh rối loạn cương dương có thể hiểu đơn giản là hiện tượng nam giới không thể cương cứng, hoặc cương cứng không đủ dù đã có các kích thích về tính tình dục.

Không có bài viết